דבר הגר"מ הבלין שליטא - מועצה דתית שדרות

דבר הגר"מ הבלין שליט"א

לתושבי שדרות היקרים הי"ו
שלום רב!


את דברי אפתח בדברי ברכה לכלל תושבי העיר שיזכו לרוב שפע ופרנסה טובה
מתוך בריאות גופא ונהורא מעלייא.
במסגרת תפקידי כממלא מקום רב העיר, הריני נושא באחריות לכל הנושאים
הנמצאים תחת אחריותו של נושא התפקיד. ביניהם כל ענייני הכשרות, העירוב,
המקוואות, הנישואין ועוד.
במהלך השנים האחרונות פעלנו רבות, יחד עם עובדי המועצה הדתית יחיו
ובראשם הרב אורן מלכה לשיפור שירותי הדת לטובת הציבור.
הרחבנו את פעילותה של מחלקת הכשרות והוספנו משגיחים וב"ה שעסקים רבים
נוספו למעגל הכשרות.
העירוב המקיף את העיר נעשה כהלכתו ונבדק על ידנו מידי שבוע לקראת שבת
קודש. כל המקוואות נבדקו על ידי באופן אישי והם כשרים למהדרין לכל הדעות
בלי שום פקפוק.
גם מחלקת הנישואין וכל ענייני סידור חופה וקידושין שופרו ללא הכר והותאמו
לצרכי תושבי העיר.
אפריון נמטי' לראש המועצה הדתית, הרב מלכה יחי', שפועל ללא לאות, ימים
ולילות להנגשת ושיפור שירותי הדת לטובת התושבים והתוצאות ניכרות בשטח בעזהשי"ת.


בברכת התורה
הרב משה הבלין
מ"מ רב העיר
דבר הגר"מ הבלין שליט"