פסח

שטר למכירת חמץ תש"פ - הרב משה הבלין שליט״א

 

אני המוזכר מטה נותן כוח ורשות להרב משה הבלין שליט״א, ועושה אותו שליח ומורשה במקומי לעשות עם כל מיני חמץ ותערובות חמץ שלי ביום רביעי י"ד בניסן דהאי שתא ה'תש"פ לפ"ק כאדם העושה בתוך שלו ממש.
היינו אם ימצא לי שום דבר חמץ הנעשה מחמשת מיני דגן חיים או אפויים, צלויים מבושלים מטוגנים, כבושים מלוחים, באיזה חשש מחמץ גמור או נוקשה, בעין או ע"י תערובת, העומדים לאכילת אדם או בע"ח, או לשתיה או לרפואה או לאיזה הכשר ותיקון הנאה, כל מיני תבואות קלופות וגרויפן שיש בהם גרעינים מחומצים, וקמח סולת, ופשוט, סובין ומורסן כל מיני עיסות ושמרים איטריות ופתיתים ופסטה, כל מיני משקאות בירה שכר ומאלץ יי"ש ושפירט פשוט או מעורה ומתוקן עם צוקער או דבש ובשמים והדומה מכל הדברים שיכולים לחשוב שיש בזה חשש חמץ גמור או נוקשה בעין או ע"י תערובת, וכל מיני כלים שיש בהם ועליהם חמץ בעין, ושקים מחומצים, ונפות מחומצות, כל פרטי חמץ שבבתים ובעליות וחצרות ומחסנים ומרתפים, במקררים ובתנורים ובמאפיות וטחנות וחנויות, ולפנים מהמחיצות, הן המסומנים בניירות התפורים ומחוברים ומצורפים בזה, הן שאינם מסומנים כלל, ואף גם שלא נפרטו כלל, הן במקומות שהן שלי הן במקומות שהם שכורים או שאולים לי, ואף אותן שנמצאים בדרך או ברשות אחרים או אף שעדיין לא נכנסו לרשותי ויכול להיות שיכנסו לרשותי לאחר זמן איסור חמץ, בין שפרטי החמץ הנ"ל הם שלי לגמרי או שיש לי בהם רק איזה חלק וזכות או שהם רק פקדון אצלי מאחרים, וגם בעלי חיים הניזונים מחמץ שיש לי.
על הכל אני עושה שליח ומורשה את הרב ר' משה הבלין הנ"ל לעשות לי זכות ולמכור את כל הנ"ל קודם זמן איסור חמץ. וכן להשכיר את המקומות והחדרים שנמצא שם איזה פרט מהאמור למעלה והרפתות מבעלי חיים הנ"ל, כאדם העושה בתוך שלו ממש, ורשות בידו למכור ולהשכיר הן בעצמו הן ע"י זה שימנה שליח ומורשה ככל הנראה בעיניו למכור ולהשכיר לכל מי שירצה ובאיזה מחיר שירצה גם בהקפה ואף גם לתת במתנה, או להפקיר הפקר בי"ד, והרשות בידו לתת להקונה דריסת רגל דרך רשותנו ורשויות המושכרות או שאולות לי, למקומות אשר מונח בהם איזה פרט מהנ"ל, שיהי'ה קנוי להקונה ממנו, ומחויב אני למסור לקונה ממנו את מפתחות החדרים והמקומות הנ"ל בכל עת שידרוש, וכל מה שיכתוב הר"ר משה הבלין הנ"ל או השליח שימנה במקומו בשטר מכירה שיתן להקונה ממנו הרי עלי לקיים בלי שום טענה ומענה ופתחון פה שבעולם, וכל מה שיעשה הר"ר משה הבלין הנ"ל או שלוחו, בכל הנ"ל, תהי'ה עשייתו כעשייתי וידו כידי ופיו כפי הן לזכות והן להיפך, ולא אוכל לומר לתקוני שדרנוכם וכו',
וכל זה קיבלתי על עצמי בכל אופן היותר מועיל ע"פ ד"ת, הן על ידי הן על ידי שליח, , והרשאה זו נעשית גלוי'ה ומפורסמת ולא תיפסל ולא יוגרע כוחה לא בחסר ויתיר ולא בטשטוש דיו ומחק, רק תהי'ה בתוקפה ככל שטרי הרשאה הנעשים עפ"י תיקון חז"ל דלא כאסמכתא וכו' ורשות נתונה לאשר הרשאה זו עפ"י חוקי המדינה ולהיות תוקפה כתוקף יפוי כח בלתי חוזר הנעשה כפי חוקי הממשלה.
והכל שריר בריר וקיים וע"ז באתי על החתום:

נא לציין כתובת מלאה כולל מספר דירה

לדוגמא: ארון מטבח תחתון שמאלי, מרפסת שרות ועוד...

ובזה אנו מגלים דעתנו, שכל חמץ וחשש חמץ ותערובות חמץ השייך לנו, ייעשה בו כהחלטת הרב הן לענין מכירה לנכרי בכל אופן שיהיה והן להפקירו הפקר בי"ד וכיו"ב , הן מצד שליחות והן מצד זכייה, שזכין לאדם שלא בפניו.

הידור-ביצוע קנין
להלן הוראות לביצוע 'קנין' לתוספת הידור במכירה כדי להסמיך את הרב למכור את החמץ שברשותך.

אופן הפעולה:
יש לתת לאדם מעל גיל מצות (במצב כיום ניתן לתת גם לאחד מבני הבית שמעל גיל מצות) חפץ (כגון עט/שעון/כלי/בגד) ושהוא יזכה בו עבור הרב משה הבלין שליט"א (דהיינו שמרגע זה זה שייך לרב) לאחר מכן עליך להגביה את החפץ כ-25 ס"מ (זו פעולת ה"קניין"), ובפעולה זו אתה מעניק לרב את ההרשאה למכור את החמץ שלך. לאחר ה'הגבהה' (=ה'קניין') הרב נותן לך רשות לזכות בחפץ בחזרה לרשותך.
חשוב להדגיש אם אין לך אפשרות לבצע את פעולת הקניין באופן האמור, ניתן להסתפק באמצעות הטופס דלעיל.

יש ללחוץ על כפתור השליחה, ולהמתין להודעת הצלחה.
העתק פרטי המכירה ישלח למייל שהזנת כאישור להצלחת המכירה (ייתכן והמייל יופיע בתיבת הספאם/עידכונים/קידומי מכירות וכדומה).

שטר ההרשאה

  • w-facebook

שעות קבלת קהל:

בימים א-ה: 8.00-13.00 בלבד
ובימי שלישי ישנה קבלת קהל אחר הצהריים 16.00-19.00

לתיאום הגעה בנושא פתיחת תיק נישואין יש להתקשר למשרד 08-6897666.