מקווה ניר עם

משאבים רבים הושקעו ועוד מושקעים במקווה ניר עם לתועלת הציבור. עד עתה הוכנסה מערכת מיזוג אויר חדשה, הוחלפה מערכת סינון וחימום המים הורחבו שעות הפעילות, הוסדרו רישיון המקווה וביטוח הטובלים ועוד היד נטויה בעז"ה 

מקווה נשים שכונת ניר עם 

שם הבלנית : מסודי סויסה 

 טלפון במקווה: 08-6801131

 טלפון הבלנית:   057-3106957

שעות פתיחה :

שעון קיץ: 18.00-22.00  

שעון חורף: 17:00-21:00