top of page

נוהל רישום נישואין

הרינו להביא לידיעתכם מספר דברים הדרושים להשלמת תיק נישואין:

 

 • נא להופיע במשרדי הרבנות בלבוש צנוע.

 • שלוש  תמונות פספורט של כל אחד מבני הזוג (בלבוש צנוע.).

 • תעודת זהות המקורית תקנית כולל הספח של כל אחד מבני הזוג.

 • כתובה או תעודת נישואין של הורי בני הזוג. עולים חדשים משנת 1990 אישור יהדות מבית הדין הרבני.

 • שעות קבלת קהל במחלקת נישואין בימים א'-ה'  מהשעה 8:00-12:00 וביום ג' 16:00-18:00

   

 • שני עדים גברים מעל גיל 18 לא קרובים, מקרבה ראשונה. חובה להציג תעודה מזהה בזמן העדות.

 • תשלום 700 ₪ (סטודנט, תלמיד ישיבה, חייל סדיר זכאים ל-40% הנחה.)

 • גרוש/ה חייבים להביא את תעודת הגירושין ו"מעשה בית דין" המקוריים.

 • חתן או כלה שגרים מחוץ לשדרות או שכתובתם בחצי שנה האחרונה הייתה מחוץ לשדרות נדרשים להביא תעודת רווקות מן הרבנות במקום מגוריהם.

 • עריכת חופות בגני אירועים, באולמות או במקומות אחרים מחוץ לעיר יש להמציא תעודת כשרות בתוקף של המקום.

 • חובה על הכלה ליצור קשר עם מדריכת כלות הרבנית אסנת אפללו במועצה הדתית שדרות לשם הדרכה.

 • חובה על החתן ליצור קשר עם הרב מיכאל אפללו במועצה הדתית שדרות

 • רב המוזמן באופן פרטי לסדר את הקידושין, חייב להימצא ברשימת הרבנים המורשים לעריכת חופה ע"י הרבנות הראשית לישראל, ללא זה לא ניתן לאשר את הרב. כמו כן על הזוג להביא אישור בכתב מן הרב על הסכמתו לעריכת החופה.

 • במידה והחופה מתקיימת מחוץ לשדרות יש לדאוג לרב מקדש באופן פרטי.

 • חובה ליצור קשר עם הרב עורך חופה לתיאום על אחריותכם.

 • אין לקבוע תאריך חופה לימי שישי, ערב חג, ימי עומר ובין המצרים ללא תאום וקבלת אישור ממחלקת הנישואין.

 • אין להוציא את תיק הנישואין מחוץ למועצה הדתית. תוקף תיק הנישואין הוא שלושה חודשים בלבד ממועד פתיחת התיק.

 • עבור חידוש תיק הנישואין בתום התקופה יגבה תשלום --- ₪,  וכמו כן תדרשו להביא שוב עדים.

 • על הזוג להופיע במשרדי המועצה הדתית7  ימים לפני החופה, לוודא שהתיק אכן מוכן לסידור החופה ואין כל עיכוב. ובמידה שהתיק מוכן יקבל הזוג את הכתובה כדי להעבירה לרב ביום החופה.

 • כדי למנוע עיכובים יש להמציא את הפרטים והמסמכים החסרים ולהירשם להדרכה לא יאוחר משבועיים לאחר פתיחת התיק. כל עיכוב מהסעיפים הנ"ל יחול על אחריותם הבלעדית של הזוג ולא תהיה להם שום טענה או תביעה נגד המועצה הדתית והרבנות הראשית שדרות או מי מעובדיה.

 • חובה להראות לרב המקדש אישור טבילה לפני החופה. אם הרב מטעם המועצה הדתית, למסור לו את האישור ידנית, ואם הרב המקדש אינו מטעם המועצה להעביר את האישור למועצה הדתית

 • אחרי החופה מתחייבים בני הזוג להחזיר את העתק כתובה, אישור טבילה ואישור הרב לא יאוחר משבוע ימים. לא ניתן לקבל תעודת הנישואין ללא המסמכים הנ"ל. (קבלת תעודת נישואין שבוע לאחר הגשת כל המסמכים במשרדי המועצה הדתית)

 • עם קבלת תעודת נישואין נבקשכם לבדוק האם כל הפרטים נכונים.

 

שעות קבלת קהל במחלקת נישואין בימים א'-ה'  מהשעה 8:00-12:00 וביום ג' 16:00-18:00

מועצה דתית שדרות -כי שרות זה בדת שלנו
bottom of page