top of page

תמונות

 עובדי ומתנדבי חברה קדישא והמועצות  הדתיות שדרות ונתיבות יושבים ביחד. 
 המועצה הדתית מודה לכל המתנדבים והעובדים המסורים על התנדבות בכל שעות היום והלילה. 
בשם ראש העיר ואזרחי העיר מוסרים את הערכתם לכל העוסקים במלאכת הקודש.

מועצה דתית שדרות -כי שרות זה בדת שלנו
bottom of page