top of page

תושבים נכבדים ! 
בבית העלמין הושקעו משאבים רבים ומידיים לתועלת הציבור וכבוד הנפטרים, בית העלמין שופץ, הורחב, נסללו דרכי גישה ושבילים, נבנתה חומה סביב בית העלמין וגדרות סביב החלקות. בית העלמין חובר לחשמל ורושת בתאורה היקפית וכיום ניתן לקבור בלילה, בימי שישי ובהתאם לרצון המשפחה, בעמודים הבאים תוכלו להתרשם מהנעשה עד עתה ובעז"ה עוד ייעשה, בתקווה שלא נדע צער.
לרווחתכם אנו מצרפים כאן נוהל הבאת נפטר וטלפונים לתיאום לוויות במקרה של פטירה ל"ע.

כמו כן יש נגישות בבית העלמין לנכים.

לתיאום לוויות:

נתן בר יוחאי, מנהל בית העלמין וחברא קדישא

טלפון: 050-7641139

מועצה דתית שדרות -כי שרות זה בדת שלנו
bottom of page