top of page

נהלי קבורה

נוהל הבאת נפטר/ת לקבורה

המועצה הדתית שדרות משתתפת בצער המשפחה, ומגישה בפניכם את המידע הנצרך במהלך תקופת האבל. על מנת לחסוך לכם עגמת נפש כדאי לקרוא את ההנחיות בעת פטירה בסבלנות ולבצע את כל השלבים על פי הנדרש.

 

פטירה בבית חולים:
יש לקבל רישיון קבורה במשרדי בית החולים.
באחריות המועצה הדתית הבאת הנפטר/ מהמרכז הרפואי ברזילי באשקלון בלבד. בשאר בתי החולים/ בתי אבות, הינם באחריות המשפחה.

פטירה בבית אבות:
יש לקבל מסמך - "הודעת פטירה" על-ידי רופא הנמצא בבית אבות (3 עותקים).
עם הודעת הפטירה יש לגשת ללשכת הבריאות המחוזית  ולהנפיק מסמך: "רישיון קבורה".

פטירה בבית:
יש להזמין אמבולנס מד"א.
רופא מוסמך מאשר את הפטירה ומנפיק מסמך: "הודעת פטירה".
בפטירה בבית יש להמתין לניידת משטרה המוזמנת על-ידי מד"א.
לאחר בדיקת האירוע, מנפיקה המשטרה מסמך – "ויתור נתיחה".

 


פינוי הנפטר מהבית (בשעות הערב והלילה) – לאחר הגעת מד"א והמשטרה וסיום מסירת הדוחו"ת. 
יש לצרף המסמך של המשטרה כאשר ניגשים למשרד הבריאות להוצאת מסמך – "רישיון קבורה".
עם "רישיון הקבורה" יש לגשת למשרדי חברה קדישא על מנת לתאם את מועד הלוויה וארגון ההלוויה. 

משרד החברה קדישא נמצא במועצה הדתית - רחוב ההסתדרות 10 שדרות. בין השעות 8:00-16:00 ניתן לפנות למועצה: 08-9897666.

בשעות הערב או במקרים דחופים ניתן לתאם מועד לוויה טלפוני עם מנהל בית העלמין וחברא קדישא, נתן בר-יוחאי  בטלפון: 050-7641139

גם בעת תיאום לוויה טלפוני בשעות הערב יש להגיע למשרד בשעות הבוקר לשם הגשת מסמך "רישיון קבורה". (ללא רישיון קבורה לא ניתן לטפל בהליך הקבורה).
במידה וידוע למשפחה כי למנוח/ה נרכשה חלקת קבר מחיים, יש להודיע על-כך מיד בעת הזמנת הלוויה ויש להצטייד בקבלות המעידות על רכישת חלקה בחיים, בכדי שחברה קדישא תתארגן עם חפירת הקבר שנרכש מחיים. במידה וקיימת מצבה על המקום שנרכש, הורדת המצבה באחריות המשפחה.


במידה והמשפחה מעוניינת לרכוש חלקת קבר גם עבור בן הזוג, בתום ימי השבעה נציג מהמשפחה ידאג להסדיר את תשלום החלקה עבור בן / בת הזוג לא יאוחר מ - 45 ימים מים הפטירה. 
בתום ימי השבעה, יש להתארגן עם הזמנת המציבה לקראת טקס האזכרה במלאות 30 יום לפטירה.

כל ענייני הקבורה הינם ללא תשלום מאחר והמדינה מממנת זאת מלבד תכריכי פשתן.

 

תעריפים:
תכריכין רגילים: ללא תשלום.

תכריכין מיוחדים מפשתן: כרוכים בעלות נוספת, 220 ש"ח.

הקמת מצבה: משפחת הנפטר תדאג שהקבלן יסדיר את התשלום עבור תשתית המצבה לפני הקמת המצבה.

אגרת הביסוס הינה בסך:                                                        300 ₪

רחיצה במקוואות: משפחה המעוניינת להתרחץ במקוואות בתום השבעה,

עלות הרחיצה לאדם: 50 ₪ עד 250 ₪ למשפחה.

קבורה בבית העלמין בשדרות
הקבורה לתושבי שדרות הינה ללא עלות.

מחירון – תעריפי אגרות רכישת חלקות בבי"ע

חלקת קבר מחיים לתושב שדרות בלבד                 4.901 ₪
חלקת קבר מחיים לבן/בת זוג הנפטר תושב שדרות בלבד  3.921 ₪
חלקת קבר לתושב מחוץ לעיר                                   5,882 ₪
חלקת קבר לבן/בת זוג הנפטר לתושב מחוץ לעיר 5,882 ₪

חלקת קבר לתושב מחוץ לארץ 30,000  ₪  + תוספת של סך 6,706 ₪ בהלווית יום או 8,388 ₪ בהלוויית לילה (השלמת יתרת תשלום של דמי ביטוח לאומי)
אגרת ביסוס לתשתית מבונה המצבה                              300 ₪

(נכון ליום 1/1/2023)

91cdd12d-601c-4ebb-9ef8-caf2c8f5c801.jpg
מועצה דתית שדרות -כי שרות זה בדת שלנו
bottom of page