קבורה ובית עלמין

מועצה דתית שדרות - בית העלמין שדרות
מועצה דתית שדרות - נהלי קבורה
מועצה דתית שדרות - גמ"ח חסד של אמת
מועצה דתית שדרות - תפילות ומנהגים