אודות המועצה

דבר ראש העיר מר אלון דוידי - מועצה דתית שדרות
דבר היו"ר - מועצה דתית שדרות
 מועצה דתית שדרות - כותבים עלינו
דבר הגר"מ הבלין שליטא - מועצה דתית שדרות